Tag Archives: mua nhà

Quản lý nhà ở xã hội có nhiều lỗ hổng

Quản lý nhà ở xã hội có nhiều lỗ hổng Trong khi chủ đầu tư có toàn quyền trong việc xét duyệt hồ sơ, lập danh sách mua nhà, thì các cơ quan quản lý lại chưa sâu sát trong vấn đề thanh tra, hậu kiểm, dẫn đến nhiều lo