Tag Archives: dóc trát tường chuyên nghiệp

Dịch vụ dóc, trát tường chuyên nghiệp

Dịch vụ dóc, trát tường chuyên nghiệp Dóc, trát tường chuyên cung cấp các dịch vụ sau : – Dóc tường cũ và trát lại. – Bóc nền cũ, nâng, hạ nền và lát nền mới. – Phá bỏ cầu thang cũ và di chuyển sang vị