Tag Archives: Đầu tiên

Phát hiện ngôi nhà thời kỳ Chúa Jesus

Phát hiện ngôi nhà thời kỳ Chúa Jesus Theo cơ quan quản lý di tích Israel, phát hiện trên đã rọi sáng về cuộc sống của con người 2.000 năm trước, khi người Cơ đốc giáo tin rằng chúa Jesus lớn lên tại Nazareth. Phát hiện ngôi nhà