Tag Archives: bất động sản hà nội

Thị trường mua nhà cuối năm tăng mạnh

Thị trường mua nhà cuối năm tăng mạnh Qua số liệu báo cáo của một số chủ đầu tư và một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội, trong tháng 11/2016 có khoảng 1.350 giao dịch thành công (tăng 3,9% so với tháng trước). Tại